Rostning akte hur karl anvander Tinder inte me Facebook

Rostning akte hur karl anvander Tinder inte me Facebook

Tills for ick sa lange darefter varje det betydelsefullt att innehava ditt konto tinder forena mot din facebookprofil. Detta varenda nagot sasom ick autentisk overtygade somliga anvandare, aven om vi ibland vill att Tinder-profilen amna besta nagot f mer anonym. Lyckligtvis andrade de ansvariga for det sociala natverket asikt samt darefter nagra manader aga det varit mojligt att folja in igeno andra tilltradesmedel. Sa o ni undrar hur hane anvander tinder inte med facebook n kommer att onska kunna att det ar mojligt.

Anledningarna mo varfor du kan vill ej grabba tillsamman Tinder samt Facebook dom kan besta atskilliga och valdigt olika. Skad i dom majoriteten fall ar det nago manne om okrankbarhet. Vi har avsevart kontakter gallande Facebook saso vi ick vill att dom skall kanna at att vi ar i nago dejtingapp. Samt i sa baisse kan det existera irriterande att tillverka ta ett dop applikationerna anslutna.

Det saso ar bra ar att forut komma at Tinder det age n aven andra valmojlighe. Sak ar att ni mo samt tillsammans kan dana ett image konungen saken dar https://brightwomen.net/portugisiska-kvinnor/ valkanda dejtingappen utan att tillverka en konto pa jordyta Zuckerbergs sociala natverk. Sa ifall ni ick vill vara avhangi Facebook mirake din bearbetning forut att lokalisera din battre halft, rekommenderar vi att ni valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar vidkommande ar att vi kommer ihag att fo att innehava denna gallande att besta kungen Tinder inte me att behova fanga mot Facebook, ar det nodvandigt att vi ager senaste fran ansokan. Om n har nago kopiost mossig version samt ej besitta uppdaterat saken da kanske ni icke har nagot ovrigt krafti att komma in i saken da. Pa huvudsak itu rekommenderar vi att du gar via den fore du fortsatter lasa Google Play Store samt kolla at att ni icke ager nagra vantande uppdateringar.

Logga in p Tinder med Google

E valmojlighe forut att kunna utnyttja Tinder utan Facebook ar att framstalla det igeno ditt Google-konto. Forsavitt ni ar en Android-anvandare aliggande n tillverka en konto forut att klara av hantera din mobil, sa n kan anvanda i andra ord konto for att logga in pa dejtingapplikationen. N behover bara indicera ditt e-postkonto som avgar gallande samt losenordet ni anvander fo det. Pa sa krafti kommer ni att hava loggat in utan att Facebook ager med det att gora.

Nagot saso kan besta lite problematiskt forut somliga anvandare ar att ni kommer att dela nago kvot fran saken dar uppgifter sasom ni ager anvant i ditt Google-konto. Skada vanligt besitta vi vanligtvis mindre originell upplysning i saken da an i Facebook, vilket kommer att dampa oss att forbli anonyma. Samt ifall ni vill att definitivt ingen skal fa anslag till din underrattelse inneha ni stadse mojligheten att alstra ett eller Google-konto.

Att forbruka det arme kontot hjalper dej att fylla i data saso alder och profilinformation. Andock ifall n aga bildat din image for forsta gangen konungen Tinder maste n fylleri i resten av informationen sasom du vill framfora akt dina eventuella blivande partners. Fran bilder till din framforande samt lankar mot andra sociala natverk sasom Instagram. Skad Tinder kommer atminstone icke att tillverka information forsavitt dina kontakter fran Facebook, sa att n kan dolja att ni ar i denna applikation for dina kontakter i det populara sociala natverket.

Det ar definitivt det basta valet att behandla Tinder utan Facebook sam fran denna syfte ar det det mest kopa.

Alstra nago framtoning gallande Tinder med ditt telefonnummer utan Facebook

Om du vill atnjuta hogst okrankbarhe nar du skapar din profil, finns det e satt att ga in i Tinder inte med att behova donera varken ditt Facebook- eller Google-konto. Och det ar att e tredje satt att dana ett image ar att logga in igenom din telefonnummer, bekraftar din identitet med hjalp itu en SMS-meddelande.

Dessutom ifall ni icke har nagot ovrig alternativ an att bidra fakta likadana personlig sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet fo att begynna forbruka applikationen.

Nar ni gar akt att dana din imag plikt du pragla pa knappen Logga in med ditt telefonnummer. Darifran maste ni antyd den, och du kommer att f ett SMS tillsammans en bekraftelsekod sa att dom vet att det ar n. Darifran kan du fortga at bilda din image, nagot som n maste gora alldeles fran start, i och med appen ick kommer att innehava nagon upplysning forsavit de.

Detta ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt n ick vill att nagon ska associera din Tinder-profil tillsammans din Facebook-profil alternativt Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in med ditt telefonnummer. Jada Detta kommer att forklara forhallandet emella ditt telefonnummer sam en Tinder-konto. Sa ni formodligen foredrar att ha e andra telefonnummer enkom pro det har om fullstandig integritet ar va du letar postumt.